Medlem 2021

Nytt racing år väntar och det är dags att förnya Ditt medlemskap och därmed låsa upp Din licens för 2021.

Du som har Din licens via ARC behöver notera att licensen är spärrad tills medlemsavgiften är registrerad som inbetald. Tänk på att det tar ett par bankdagar innan Din betalning är oss tillhanda och licensen därmed blir upplåst i LOTS alt Svemo TA.

Vi rekommenderar därför starkt att Du redan nu betalar Din medlemsavgift.

Vid medlemsinbetalningen är det viktigt att Du anger:

Betalningsanvisning:
Enklast betalar Du via bg 5904-6235 alternativt postgiro 60 94 91-6,
Medlemsavgiften är 400 kr.

För mer information finns detta här!

.