ARC informerar om arrangemang pga. Coronavirus utbrott.

ARC informerar.

ARC´s egna arrangemang som planeras under vår och sommar kommer i nuläget inte påverkas av Coronas utbrott.

Vi har för avsikt att köra de arrangemang vi planerat i kalendern.

Vi kommer även komplettera kalendern med ytterligare arrangemang inom kort. 

 

DTM

Vi har ständig kontakt med DTM´s organisation om bla. Corona utbrottet. I nuläget föreligger inga uppgifter om någon förändring av tävlingen.

 

Bilsport Performance & Custom Motor Show är inställt 2020!

Vi hade stor planer för kommande mässa som nu tyvärr är inställd. Vi återkommer 2021.

Mer info här!

 

Mer Information om Coronaviruset här.

.