Kallelse till årsmöte 2021.

I rådande Corona tider väljer vi i ARC att hålla ett digitalt årsmöte Pga. Covid-19.

Samtliga medlemmar får ansluta sig digitalt via Teams för att deltaga i mötet.

Vi hoppas på att detta fungerar som alternativ till ett riktigt årsmöte, vi är väl medvetna om att alla kanske inte kan eller av olika tekniska anledningar inte kan deltaga.

 

Datum för mötet är planerat till den 4 April klockan 13.00.

Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast 15 mars. racing@arc.nu

Styrelsen kommer skicka ut de dokument som omfattas av mötet via mail innan mötet.Tänk på att att ni kan skicka in motioner eller andra önskemål till styrelsen och dess ansvariga enl. nedan mailadress.

racing@arc.nu

 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i ARC

.