20180106 har du bytt adress?

ARC kommer mer och mer använda sig av email och sms för att skicka ut medlemsbrev, information, inbjudningar med mera. Under vinterhalvåret görs en genomgång av samtliga kontaktuppgifter i samband med att medlemsavgifterna kommer in. Ni som vet med Er att ni bytt kontaktuppgifter de senaste åren får gärna maila Er kontaktinfo till l-o.sveningson@arc.nu så uppdaterar vi medlemsregistret så fort vi bara hinner och kan.

.