Anderstorp racing club årsmöte 2020

Nu är det dags för ARC´s årsmöte 2020.

Tid: Söndagen den 19 januari 2020 kl 14.00.
Plats: Scandinavian Raceway, andra våning på depåbyggnaden.


Klubben bjuder på fika.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda på nedanstående adress senast fredagen den 10 januari.
Välkommen!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

.