Välkommen till kvällsträning MC 6/9 17-20

Gruppindelningen är densamma som augustiträningen och likaså kostnad och besiktning/ljudmätning. Under fliken arrangemang kan du anmäla ditt deltagande vilket garanterar startmöjlighet i önskad grupp.

Betalning sker vid ankomst och kan erläggas kontant eller med kortbetalning.

Välkommen!

.