STYRELSE:

Ordförande: Elizabeth Moberg

Vice Ordförande: Fredrik Persson

Tel:070-237 11 79

Kassör: Maria Malm

Tel:076-804 95 22

Sekreterare: Elliot Björkman

Tel: 070-190 53 36

Ledamot: Ulf Starby

Tel: 070-850 82 75

Ledamot: Mikael Johansson

Tel: 073-805 01 46

LedamotAnderz Johansson

Tel: 073-577 66 44

Suppleant: Angela Jonsson

Tel: 070-633 58 18

Suppleant: Anne Muhonen

Tel: 070-237 36 34

Suppleant: Martina Holm

Tel: 070-948 60 26

 

 VALBEREDNINGEN

Sammankallande:

Magnus Larsson

Niklas Johansson

Tommy Jensen

 Revisorer: Klubb

Fredrik Martini

Ronny Olsson


 

 

 

 

Kansli: 

info@arc.nu  0371 161 70

Tel.tid: mån,tis,tors  17.00-20.00

 

ANSVARSOMRÅDEN:

ORGANISATIONSKOMMITTÈN

Ordförande: Elizabeth Moberg

Tel:070-003 92 55

Ledamot: Peter Sikström

Tel: 073-326 55 88

Ledamot: Mikael Johansson

Tel: 073-805 01 46

 

Funktionärssektionen:

Sammankallande:

Carolina Andersson

Tel: 070 220 00 54

Drifting: 

Tobias Gunnarsson 070 208 17 92 

Dragracing: 

Ronny Olsson 073 027 10 41 

Reg.bes.man Bil:

 

KONTAKTPERSONER BIL

Peter Sikström 073-326 55 88

Tommy Lorentsson 070-773 42 13

 

KONTAKTPERSONER MC 

Ulf Starby: 070-850 82 75

Wolmar Mårtensson: 070-887 85 69

 

SRW ANDERSTORP AB:

(Bokning av bana, mm)

Peter Eklund 0371-56 41 00

 

MOTORSPORTGYMNASIET 

Motorsportgymnasiet

(0371 - 177 01)

 

 

 

 

.