Some description

Motorbanan är uppdelad i tre slingor

Grand Prix-banan - Hela banan 4,025km lång

Sydslingan - 2 km lång 

Nordslingan - 1,9km lång

Ljuddämpningskrav vid tävling enl. Bil- och MC- förbundens normer för tävlingsfordon. Övrigt tid, kontakta SRW Anderstorp AB

.