SEC Premiär

Tävling

ALLMÄN TÄVLINGSINFORMATION

FUNKTIONÄRSANMÄLAN LÄNGST NED PÅ SIDAN!

Tävlingens art: Endurance

Tävlingsklasser/-serier:

Svenska Endurance Cupen: SEC Endurance, SEC Stafett Sprint: Aprilia RS660 Cup

Tävlingen arrangeras enligt Svemo SR Roadracing och Svemo NT. Dessa TR har godkänts av ansvarig supervisor/ juryordförande/ tävlingsledare.

Tävlingsstatus: Nationell

Tävlingstillståndsnummer

- Svemo: 67-18
- Polistillståndsnummer:

Funktionärer

- Supervisor/Juryordförande: Rikard Sthillert, 0703-170718, rikard_sthillert@hotmail.com
- Tävlingsledare: Carry Mårtensson, 0768-145302, carry.martensson@arc.nu - Biträdande tävlingsledare: Peter Bergman och Simon Mårtensson
- Teknikerchef: Niclas Wärlander
- Miljöansvarig: TBA
- Tidtagningschef: Alex Möller
- Faktafunktionär: TBA

Maximalt antal startande per klass

Endurance, Stafett: 48 st Sprint: 40 st

Anmälningsavgift(er)

Anmälningsavgift(er): SEC 5800 SEK, Aprilia RS660 Cup 1700 SEK Efteranmälningsavgift: 500 SEK

Anmälningsdatum:

Anmälan öppnar: 17/3-23
Efteranmälan från och med: 26/4-23
Anmälan stänger: 1/5-23
Senaste avanmälningsdatum för återbetalning: 26/4-23

Anmälan till tävling och friträning gör föraren via sin Svemo TA-profil på 7 (Detta gäller även utländska förare, som lätt kan skapa en Svemo TA-profil)

Betalning sker i samband med anmälan via Svemo TA.

Återbud/avanmälan

Föraren kan lämna återbud via Svemo TA genom att avanmäla sig från tävlingen. Vid återbud/avanmälan kontakta: racing@arc.nu

Återbetalning av anmälningsavgift:

Hela avgiften återbetalas vid avanmälan via Svemo TA innan slutdatum för avanmälan, se datum ovan. Eventuell återbetalning sker direkt via Svemo TA till förarens bankkort/bankkonto. Beloppet syns inom några bankdagar.

Licens & försäkring utländska förare

Förare från Norden ska inneha giltig licens motsvarande svenska licensklasserna för respektive tävlingsklass. Förare från utanför Norden ska kunna visa upp en giltig internationell licens och en Starting Permission från sitt FMN. Respektive förbund intygar därmed till arrangören att föraren är försäkrad enligt FIM:s regler.

INFÖR TÄVLINGEN

Öppettider sekretariat & check-in

Datum: 2023-04-30 Tid: 17.00-20.00 Datum: 2023-05-01 Tid: 07.00-

Betalning

Betalningar på plats kan göras med - Kort JA
- Kontant NEJ
- SWISH JA

Teknisk- och säkerhetsbesiktning (gäller mc och förarens skyddsutrustning)

Inför varje race besiktas mc och förarens personliga skyddsutrustning (komplett med ID-bricka) av den tekniska personalen. Besiktning sker enligt SR Roadracing. Besiktning bör utföras efter respektive förares/klass sista träningspass på lördagen fram till kl. 20.00. Besiktningen sker under pressläktaren.

Öppettider besiktning

Datum: 2023-04-30
Tid: Enligt tidslista från tekniker Datum: 2023-05-01
Tid: 08.00-

Förarmöte

Plats: Södra änden av depåbyggnaden, våning 2 Datum: 2023-05-01
Tid: Aprilia RS660 Cup 08.00, SEC 08.15

UNDER TÄVLINGSDAGEN/-DAGARNA

Startförfarande

Endurance och Stafett: Le Mans start med flagga Sprint enligt SR RR

Banan

4025 m, körs i högervarv

Pole position

SEC till höger på startrakan i höjd med bron. Sprint till vänster vid start/mållinje.

Utsläpp

Endurance/Stafett: enligt SR 9.3.35, utsläppet öppnar 10 minuter innan start och är öppet i 5 minuter.
Sprint enligt SR RR

Tidsschema

9.00-9.20 9.30-9.45 9.50-10.05 10.10-10.25 10.35-10.55 11.15-17.15 17.25-17.45

Kval Aprilia RS660 Cup Kval Grupp Vit
Kval Grupp Blå
Kval Grupp Röd

Race 1 Aprilia RS660 Cup Race SEC 6 timmar
Race 2 Aprilia RS660 Cup

Transponder

AMB TranX260 eller X2
Kan hyras av arrangören (kostnad 500 SEK per dag).

Parc Fermé

Ingen Parc Fermé används.

EL

10A ingår, 16A kan köpas till för 500 SEK.

Startnummer och bakgrundsfärger

Startnummer enligt SR och SEC reglemente. Ska vara tydligt läsbara från tidtagningsrummet. Besiktningspersonalen avgör om siffror uppfyller kraven på läsbarhet.

Depåplats

Del i box ingår i startavgiften för SEC. Tillgång till box går efter anmälningstid, först till kvarn gäller. Önskemål om delning av box med annat team meddelas i anmälan.

Tankning för endurancelag sker framför respektive depåbox, enligt SR 9.3.33.

Miljö

Miljömatta ska användas enligt SR Roadracing vid uppställning av mc och elverk under tävling och träning.
Inga däck, bensindunkar etc. får lämnas kvar. Eventuella straffavgifter vid kvarlämning: 1500 SEK.

Bensin

Bensin tas med till tävlingsplatsen. Inget drivmedel kan köpas på tävlingsplatsen. Närmaste mack: Shell, Gislaved alternativt Q-star Anderstorp

Brandskydd

Enligt SR 4.1.2.1. All form av användande av öppen låga får endast ske på avsedd plats. Detta gäller även grillning och all form av svetsningsarbete.
Inga straffavgifter vid överträdelse, dock kan av oaktsamhet vållad brand leda till

rättslig prövning.

Depåtystnad

Mellan klockan 18.00-08.00
Påföljd vid överträdelse: betalningsansvar för mot arrangören/banägaren utdömda böter/vitesföreläggande i anledning av aktuellt brott mot miljötillstånd.

BOENDE, MAT & ÖVRIGT

Boende

Stugor finns för uthyrning, bokas via Tickster.

Restaurang/ Kiosk

Restaurang Grand Prix håller öppet under helgen för lunchservering. Öppettider: Dagtid

Anderstorp 16/3-23

Carry Mårtensson Tävlingsledare

Anmälningsformulär funktionär

Kontaktuppgifter


.