Licenskurs Bil

Utbildning

Förarlicenskurs med teoridel och körning.

 

Genomgång av Svenska Bilsportförbundets Gemensamma Regler, Racing reglementet samt säkerhet.

Praktisk träning på banan.

Kursledare:  Per Hydén & Jim Johansson
Utbildare: SBF och SBF godkända utbildare för Racing.

Tid: 07.45 – 15.00
Plats: Motorbanans kontorsbyggnad, ARC. Samlingslokalen plan 2 södra delen.
Kursavgift: 2 700 kr per person inkl. SBF:s regelbok för Racing 2022, övrigt kursmaterial samt lunch, kaffe/dricka och frukostfralla.

Biltyp: Gatlegal bil och formel bil är tillåtet på denna utbildning.

Att tänka på: Tänk på att du behöver ta med dig egen bil som du kan köra på banan med och att bilen är gatlegal och i gott skick Extra viktigt är att bromsarna är bra och att bromsvätskan inte är för gammal. Kolla även så att däcken har gott om mönster kvar.
Du behöver även en hjälm, heltäckande flammhämmande klädsel t.ex. jeans och bomullströja, bra skor och handskar.

OBS MAX Ljudnivå är 70dB(ekv.) ca 90dB förbifart

Minimum 5 deltagare för att kunna genomföra kursen.

Anmälan och Biljetter kombineras här!

SENASTE ANMÄLNINGSDAG ÄR 12 April.

 

För vidare information kontakta:

Per Hydén 070-2445859

.